7 years

Cập nhật: 22-02-2017.

Tác giả: Thắng Củi.

Thể loại: F17voz.

Nguồn: singed

Trạng thái: Đang viết.

Ngày đăng: 28-11-2016.

20199    80    107

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

5 Update mới nhất

Update 38: rewiev hiện tại ngày 22/2. Cập nhật
Update 37: tiếp theo. Cập nhật
Update 36: biến tiếp theo. Cập nhật
Update 35: Mở đầu biến. Cập nhật
Update 34: note. Cập nhật

Danh sách Update

Update Tiêu đề Cập nhật
16 review hiện tại ngày 7/1/2017: làm lành
17 tâm sự với các bác
18 review hiện tại 10/1/2017
19 Drop!
20 Mình nổi rồi các bác à
21 Sinh nhật
22 Ngoài lề tí
23 Đá bóng
24 review ngày 22/1/2017
25 Gấu dắt đi chơi game!
26 Happy new year Sad!
27 review 30 vs 1 tết
28 thi chuyển cấp
29 tiếp theo
30 tiếp theo (1)

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của thangct300

Tiêu đề

Không có truyện nào gần đây