Bạn đã bình chọn cho tác giả này

Nếu Tôi Biết Khi Đó

Tác giả: Copy.

Thể loại: Truyện Teen, F17voz.

Nguồn: Tự truyện

Ngày đăng: 01-11-2017.

92    0    0

  
Có lẽ ngay từ đâu khi mọi người đọc tiêu đề thì đã ngầm hiểu ra được nội dung của câu chuyện. Sẽ là những. Thứ đã qua mà không thể biết
  

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của aphoc

Tiêu đề

Nếu Tôi Biết Khi Đó

Đăng bởi aphoc,

92 · 0 · 0