Say nắng cô bạn không thân!!!

Cập nhật: 14-01-2017.

Tác giả: Dương huy.

Thể loại: F17voz.

Nguồn: F17voz

Trạng thái: Đang viết.

Ngày đăng: 19-11-2016.

1817    4    3

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

Chào cảc thím sau đây em xin mạn phép hầu truyện các thím...

5 Update mới nhất

Update 7: 7. Cập nhật
Update 6: Bất ngờ. Cập nhật
Update 5: Chap5. Cập nhật
Update 4: Tiếp tục. Cập nhật
Update 3: Bước đầu.... Cập nhật

Danh sách Update

Update Tiêu đề Cập nhật
2 Kê khai
3 Bước đầu...
4 Tiếp tục
5 Chap5
6 Bất ngờ
7 7

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của huyrun

Tiêu đề

Say nắng cô bạn không thân!!!

Đăng bởi huyrun,

1817 · 4 · 3